Máy Chủ Hải Nam

Thông tin Server

 • Exp : x9999
 • Tỉ lệ Drop : 50%
 • Phiên bản : Season 6.15 Full Custom Siêu Đẹp - Không Lag
 • Auto Reset in Game
 • Giới hạn Reset : 10 lần/ngày - Giới hạn theo top 1
 • Giới hạn Online : 2 tài khoản/PC
 • Chủ nhật được tăng GHRS lên 15 lần
 • Antihack : Client-Server chống hack tối đa
 • Alpha Test : 10h00 Ngày 08-07-2022
 • Open Beta : 13h00 Ngày 10-07-2022

Tạo nhân vật

 • Đấu Sĩ (MG) : Cần 0 Level
 • Chúa Tể (DL) : Cần 0 Level
 • Thiết Binh (RF) : Cần 0 Level
 • Tạo NV mới : 0 Reset / 65000 Point / 200.000.000 Zen
 • Tạo Guild : Cần 400 Level
 • Đăng Ký Tài Khoản Tại Màn Hình Chọn Máy Chủ Trong Game

Thông tin Sub

Thông tin / Sub 1 2 3 CTC
Quái vật Không Không
Giao dịch
Hòm đồ Không Không
PK (PvP) Không Không
Shop cá nhân Không Không Không
Chao Golbin Không Không

Thông tin cần biết

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Box Nhân Phẩm 1
Drop ITEM VIP-TRỨNG MUUN-NGỌC
Kill Boss Medusa:
Lorencia
Sub-1-2
Box Nhân Phẩm 2
Drop VP UP PET-ITEM-NGỌC
Kill Boss Diêm Vương-Lorencia Sub-1-2
Box Nhân Phẩm 3
Drop VP ITEM-ITEM-TRỨNG MUUN-NGỌC
Kill Boss Hằng Nga-Lorencia Sub-1-2
Box Nhân Phẩm 4
Drop VP WING-ITEM-NGỌC
Kill Boss Alistar-Quỷ Vương-Thiếu Lâm Tự-Lorencia Sub-1-2
BOSS GUILD
Drop VP Guild
Di chuyển tại Map:
Lorencia
Sub-1
Công Thành Chiến 21h - Chủ nhật hàng tuần Sub CTC
Reset tự động Lệnh /reset auto Miễn phí All Sub

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Huyết Lâu Sub-1-2 Phím H Trong Game
(Bắt đầu)
Các loại Ngọc,Item,WC,Trứng Muun Train RS,Master
Quảng Trường Quỷ Sub-1-2 Phím H Trong Game
(Bắt đầu)
Các loại Ngọc ngẫu nhiên Train RS,Master
Hỗn Nguyên Lâu Sub-1-2 Phím H Trong Game
(Bắt đầu)
Các loại Ngọc,Item,WC,Trứng Muun Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc Item
Boss Hoàng Kim Sub-1-2 Phím H Trong Game
(Bắt đầu)
Random Ngọc Săn boss Hoàng Kim có cơ hộ kiếm được all ngọc (Lorencia)
Thỏ Ngọc Sub 1-2 Phím H Trong Game
(Bắt đầu)
All Ngọc Tiêu diệt Thỏ Ngọc có cơ hộ kiếm được all ngọc (Lorencia)
Boss Medusa Sub-1-2 Phím H Trong Game
(Bắt đầu)
Box Nhân Phẩm 1 DROP RANDOM VẬT PHẨM ITEM VIP-TRỨNG MUUN-NGỌC
Boss Diêm Vương Sub-1-2 Phím H Trong Game
(Bắt đầu)
Box Nhân Phẩm 2 DROP RANDOM VẬT PHẨM UP PET-ITEM-NGỌC
BOSS Alistar Đen Sub-1-2 Phím H Trong Game
(Bắt đầu)
Box Nhân Phẩm 4 DROP RANDOM VẬT PHẨM UP WING-ITEM-NGỌC
BOSS Hằng Nga Sub-1-2 Phím H Trong Game
(Bắt đầu)
Box Nhân Phẩm 3 DROP RANDOM UP ITEM-ITEM-TRỨNG MUUN-NGỌC
Boss Chú Cuội Sub-1-2 Phím H Trong Game
(Bắt đầu)
Box Nhân Phẩm 1 DROP RANDOM VẬT PHẨM ITEM VIP-TRỨNG MUUN-NGỌC
Boss Quỷ Vương Sub-1-2 Phím H Trong Game
(Bắt đầu)
Box Nhân Phẩm 4 DROP RANDOM VẬT PHẨM UP WING-ITEM-NGỌC
BOSS Thiếu Lâm Tự Sub-1-2 Phím H Trong Game Box Nhân Phẩm 2 DROP RANDOM VẬT PHẨM UP PET-ITEM-NGỌC
Boss Thế Giới Sub-1-2 Phím H Trong Game Box Nhân Phẩm 1-2-3-4-5 ALL RANDOM BOX NHÂN PHẨM
Boss Ác Quỷ Sub-1-2 Phím H Trong Game Box Nhân Phẩm 5 UP WING-ITEM-NGỌC